top of page
baner blog.jpg

O CROSI BLOGU

Tento blog se zrodil jako součást evropského projektu WIRES-CROSSED, což je dvouletý projekt KA2 Erasmus +, financovaného EU, s cílem rozvíjet komunitní média ke zmírnění dopadu falešných zpráv. WIRES CROSSED je společný projekt 7 partnerských institucí z Irska, Chorvatska, Itálie, Německa, Polska, České republiky a Kypru. Tento projekt v České republice je zaštítěn  ALK - aliancí lektorů a konzultantů.
Projekt WIRES CROSSED se zaměřuje na budování dovedností lidí zvládat stres a úsilí dnešní společnosti zmírněním dopadu falešných zpráv s cílem destabilizovat současný stav. Záměrem tohoto 25měsíčního projektu je vybudovat komunitní mediální rámec, který poskytne místním komunitám všechny znalosti, dovednosti a kompetence k rozvoji, správě a údržbě komplexní mediální služby pro místní obyvatele.

bottom of page