top of page

Odpad v Japonsku


Pokud jste někdy jeli do Japonska, je jednoduché si všimnout jedné věci. Téměř nikde na veřejnosti nejsou koše a popelnice už vůbec ne. Přesto je Japonsko velmi čistotná země, která klade velký důraz na třídění odpadu. Jak je možné, že tyto dvě zdánlivě protikladné skutečnosti mohou v Japonsku existovat?Japonci jsou velmi disciplinovaný národ. Odhazování odpadků na ulici je v Japonsku něco téměř nemyslitelného. Pokud někde leží kus odpadku, je celkem pravděpodobné, že jej někdo zvedne a vyhodí. V poslední době se také stali populární Ninja sběrači odpadů. Je to skupina mladých mužů, kteří sbírají odpadky v převleku ninjů dlouhými kleštěmi a u toho pokřikují. Kloubí dohromady veřejnou službu čištění ulice a performativní umění. Zajisté je to velmi efektivní způsob jak přinutit lidi zamyslet se nad odhazováním odpadků na veřejnosti.


Co máte dělat pokud chcete něco vyhodit zatímco se například procházíte po městě? Jednoduše si svůj odpad schováte a vyhodíte jej doma. V Japonsku je také nutné odpad třídit. V obchodech si můžete koupit odpadkové pytle rozdělené podle odpadu, který do nich patří (hořlavý, nehořlavý, plast, papír, plastové flašky a plechovky). Tašky s roztříděným odpadem se pak ukládají pod sítě na určených místech, kde si je popeláři vyzvednou. Proto nebuďte překvapení pokud neuvidíte žádné koše ve veřejném prostoru, místo toho jen občasně sítě s pytli odpadu, čekající na odvoz a možná i ninju sbírající odpadky.

bottom of page