VIDEO: The Five C's of Critical Consuming


S digitálními nástroji je vytváření, úprava a publikování vaší práce pro celý svět snazší než kdykoli předtím. Je to však spojeno s určitou cenou - je totiž také snazší než kdy jindy šířit dezinformace. A falešné zprávy se v poslední době staly skutečně vážným problémem.


Vidíme to i u studentů. Podle Stanfordské studie bylo pouze 25 % středoškoláků schopno identifikovat pravdivou zprávu, když jim byla zároveň předložena zpráva falešná. Studenti měli také problém rozlišit pravé a falešné fotografie a autentická a zinscenovaná videa.


Výzkumníci současný stav popsali jako "bezútěšný" a "znepokojivý". Problémy ale v blízké době zcela jistě nezmizí. Co s tím tedy můžeme dělat?


Na to odpovídá video níže, které představuje koncept pěti C kritické konzumace informací. Ačkoliv je video v angličtině, je v něm použitý jednoduchý jazyk a je možné pustit si ho s anglickými titulky, takže mu určitě porozumíte i v případě, že si v angličtině zrovna nevěříte.